42 km 195 metrów

01-08-2013 21:51

Szacunek i podziw dla startujacych , walczących i poległych :)